kyoryuger full cast are:
Daigo Kiryu / KyoryuRed: Ryo Ryusei
Ian Yorkland / KyoryuBlack: Syusuke Saito
Nobuharu Udou / KyoryuBlue: Kinjo Yamato 
Souji Rippukan / KyoryuGreen: Akihisa Shiono
Amy Yuzuki / KyoryuPink: Ayuri Konno 

     kyoryuger full cast are:

  • Daigo Kiryu / KyoryuRed: Ryo Ryusei
  • Ian Yorkland / KyoryuBlack: Syusuke Saito
  • Nobuharu Udou / KyoryuBlue: Kinjo Yamato 
  • Souji Rippukan / KyoryuGreen: Akihisa Shiono
  • Amy Yuzuki / KyoryuPink: Ayuri Konno 

4 notes

  1. kastatik reblogged this from gottischan
  2. gottischan reblogged this from badjit
  3. badjit posted this